dimarts, 31 de juliol de 2012

Reglament Intern Tramitació de Llicències

Aquestes son les Condicions específiques del reglament intern CE*CIMA per a la tramitació de la llicència:
  • De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999,  us informem que les  vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de CE*CIMA amb la finalitat de poder atendre els compromisos  derivats de la relació que mantenim. Podeu exercir el votre dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit  a la nostra adreça: info(@)cecima.org  NOTA:(treure els () de l'@). us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el  consentiment per a utilitzar-les a fi de poder gestionar i enviar aquella informació  que  considerem pugui ser  del vostre interès, així com fer les tramitacions  que ens hàgiu sol·licitat amb tercers, ja sigui per correu postal o per qualsevol mitjà de comunicació  electrònica.
  •  Se m'ha informat dels preus a la web. Sé que he de pagar la quantitat resultant del tipus de llicència FEEC més la quota de soci al Club i addicionalment si així ho vull la quota a la FEDME. La llicència és per a l'any 2013 i tindrà com a data d'inici de la meva cobertura en el moment que rebi la targeta federativa al meu domicili o rebi una notificació expressa per part nostre. El club queda exempt de tota responsabilitat si el futur soci, practica esports de risc abans de tenir la seva llicència en el seu poder. El ingrés dels diners al nostre compte no activa automàticament la llicència/assegurança de la federació, hi ha un termini de verificació, gestió documental i tramitació manual per la part del Club. El termini de lliurament al domicili del soci és determinarà en funció de l'època de l'any. Es notificaran el períodes lliurament/enviament postal a la nostra pàgina web. Les dades presentades, han de ser veraces i correctes, qualsevol error en les dades, en el import de la transferència, error de selecció de la llicència o altres errors en el procés definit per a la tramitació, donarà lloc a demores en la tramitació de la mateixa.
  • El club no te establert un termini concret en la tramitació d'una llicència fora del terminis establerts a la campanya de Decembre-Gener, on tenim tramitació ràpida. Això vol dir que no pot reclamar per un termini massa llarg en la tramitació, i entrega de la tarja federativa. Recomane'n preguntar a cada época de l'any per a saber el termini concret.
  • No tenim cap persona que revisi cada dia les comptes del club, motiu pel que fer l'ingres, no supossrà tenir assegurança.  

Cap comentari: