dilluns, 28 d’abril de 2014

Simposi Arqueológia 17 MAIG

El proper 17 de maig es celebrarà un Simposi sobre Arqueologia, paleontologia i medi natural en les cavitats de Catalunya. Es un moment únic per estar al día y coneixer gent excepcional. Els ponents que participen son dels millors.

Lloc:

CENTRE CÍVIC URGELL - CENTRE CULTURAL
TERESA PÀMIES
C/ Comte d'Urgell, 145    Barcelona

Presentació:

L'activitat de l'espeleòleg té implícita l'exploració i l'estudi del món subterrani. En el decurs de mateixa es poden trobar restes d'antigues faunes, vestigis del pas de l'home amb les seves  indústries i despulles i fauna recentment desapareguda o actual que té el seu habitat o es  troba accidentalment en aquests espais.

Què cal fer davant la troballa, com avaluar-la i com donar-la a conèixer als investigadors i a l'administració?. La determinació "in situ" es dificultosa i l'actuació de l'espeleòleg és limitada per les lleis actuals. 

Aquest simposi té l'objectiu de redactar una proposta consensuada d'espeleòlegs i investiga dors, que serà presentada a l'administració per a la seva consideració. 

INSCRIPCIÓ PLACES LIMITADES Programa:

09:00 a 09:15h
Recepció assistents i presentació dels organitzadors.
Oriol Bonàs. C.E.Pirenaic
09:15 a 09:45h
Presentació dels Departaments de la Generalitat de Catalunya convidats a l'acte.
Ramon Ten. Cap de Servei d'Arqueologia i Paleontologia.
Ricard Casanovas. Cap de Serveis de Biodiversitat i Protecció dels Animals. 
Departament de Medi Natural.
09:45 a 10:15h
1a ponència: "A la recerca de Propostes per l'actuació de l'espeleòleg davant la descoberta 
de restes paleontològiques, arqueològiques i de fauna actual".
Miquel Nebot. Espeleòleg. Secció Villalta. F.C.Espeleologia.
10:15 a 10:45
2a ponència: "Proposta d'actuació davant la descoberta de restes arqueològiques”. 
Associació d'Arqueòlegs de Catalunya.
10:45 a 11:15h
Descans
11:15 a 11:45h
3a ponència: "Les cavitats càrstiques com a hàbitat i/o espai de mort accidental d'espècies 
extintes i actuals: importància paleobiològica".
Joan Madurell-Malapeira. Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i Sapienza 
Università di Roma.
11:45 a 12:15h
4a ponència: "Propostes per l'actuació de l'espeleòleg davant la descoberta de fauna 
vertebrada" .
Carles Flaquer. Museu de Ciències Naturals de Granollers. Bat Research Area.
12:15 a 12:45
5a ponència: "Fauna protegida a les cavitats, ratpenats i invertebrats".
Santiago Palazón. Biòleg del Servei de Biodiversitat. Departament de Medi Natural.
12:45 a 13:15h
Debat
Modera Isidre Pastor. Associació d'Arqueòlegs de Catalunya.
13:15 a 14:30h
Conclusions i cloenda simposi